תחכמוני נתניה>אודות בית הספר>תכנית התקשוב

-->
לוח אירועים חודשי

הכנסו ללוח החודשי ותהיו מעודכנים

סביבות מתוקשבות
 
 
תכנית התקשוב
מאגר פעילויות גלישה נבונה שאלון תיקשוב
קישורים לאתרים בנושא -גלישה נבונה
יישום "שבוע האינטרנט הבטוח" בתחכמוני
קישורים לאתרים בתחום התיקשוב
חזון התיקשוב של ביה"ס תחכמוני
קישורים לאתרים בנושא -גלישה נבונה
אתרים לתלמידים:
...
אתרים למורים: 
יישום "שבוע האינטרנט הבטוח" בתחכמוני
פעילויות  האינטרנט הבטוח
 
כתה פעילות
כתה א' שימוש נכון והוגן במחשב האישי
כתה ב'  משחקים ברשת בזהירות ובהנאה
כתה ג'  באלו אתרים כדאי לגלוש באינטרנט
כתה ד'   דיון - מה מותר ומה אסור בעת הגלישה  
כתה ה'   פעילות מתוקשבת באתר גלים  
כתה ו'   מפגש מקוון סינכרוני - אבטחת הרשת  
 
                               
 
קישורים לאתרים בתחום התיקשוב
קישורים לאתרים בתחום התיקשוב
 
מערכת ניהול פדגוגי למורים: 
כניסה למנבסנט
 מוקד סיסמאות יונת דואר מוקד סיסמאות לשירותך: 03-9298888

פעילויות מתוקשבות - אתר של משרד החינוך:
פורטל התוכן החינוכי


קישור לאופק מט"ח:
אתר אופק מט"ח
שם משתמש זמני: תחכמוני נתניה
סיסמה זמנית: 616161

חזון התיקשוב של ביה"ס תחכמוני


חזון התיקשוב הבית ספרי של ביה"ס תחכמוני :

 

שאיפת ביה"ס הינה להתוות לתלמיד דרך חיים חברתית, דתית, ציונית היונקת משורשים העמוקים והאיתנים של עם ישראל. "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, כשהנקודה המרכזית בה היא לעשות טוב וישר" (אגרת הראי"ה קוק, אגרת ק"ע) בכל תחומי הדעת ולהכינו לחיים כאדם מאמין, בבחינת "דרך ארץ קדמה לתורה".

וכך אנו מחנכים את תלמידינו להיות גולשים נבונים ובקורתיים בהתמודדותם במרחב הווירטואלי. תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות, שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות מגורמים פוגעניים , אחריות, יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע, שמירה על זכויות יוצרים , שמירה על פרטיות.

כל סגל המורים מכוון להעניק לתלמידים כלים של לומדים עצמאיים בכל תחומי הדעת במטרה  לפתח תלמידים המתמודדים עם מציאות מורכבת ומשתנה באמצעות הקניית מיומנויות המאה ה-21, הכוללות אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין-אישיים, למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי בסביבה המשלבת טכנולוגית המידע.

 

ביה"ס והכיתה צריכים להיות כמו "בית" לטיפוח התלמידים , שיהיו בעלי ערכים חינוכיים וערכים דתיים, ולפיכך אתר ביה"ס צריך להוות חממה הנותנת מענה לצרכים לימודיים רגשיים וחברתיים של תלמידינו.

מענה פדגוגי – מרחבי למידה עם משימות לימודיות

מענה רגשי – הפצת העבודות לצורך יצירת תחושת גאוות יחידה

מענה חברתי – התלמיד מעורב ותורם לחברה בחברת הילדים בכל הפעילויות הבית ספריות. מטרתינו להפוך את תלמידנו לאזרחים טובים, מעורבים ותורמים לחברה, ואף במסגרת

מדור מועצת תלמידים באתר ובו סקרים ופרסום שוטף.

 

ביה"ס תחכמוני מציב כנר לרגליו את הערך של "שיוויון הזדמנויות", ואכן כל המורים נרתמים  

להקנות כישורים ומיומנויות למידה בהתאם ליכולות ולכישורים  של כל  תלמיד ותלמידה ונתינת הזדמנות שווה לכל התלמידים, ולפיכך ציוד התיקשוב משולב הן מבחינה חומרה והן מבחינת תוכנות ייחודיות בכיתות  החינוך מיוחד.

 

תהליך ההטמעה יתרחב במעגלי השפעה  אל כל הגורמים השותפים בקהילה:

בשנת תשע"ב – פיתוח סגל מורים מיומן ומוכשר להוראה בסביבה פדגוגית עדכנית מתוקשבת תוך שימוש מושכל לשילוב המחשב במקום שיש לו ערך מוסף לקידום מטרות תחום הדעת.

בשנת תשע"ג - הבניית הידע הארגוני המצטבר ע"י ניהול התקשורת: מנהל/מורים , מורים/עמיתים, מורים/תלמידים - באמצעות התנהלות השיתופיות של הסגל הפדגוגי וקבלת משוב לגבי תלמידים בזמן אמת.

בשנת תשע"ד – מעורבות הורים. ביה"ס מאמין בכוחם של ההורים ובחלקם בעיצוב אישיות התלמידים, לכן חשוב לנו לקיים קשר של אמון ושיתוף פעולה עם ההורים באמצעות הסביבה המתוקשבת.

 

 

 

 

 

 

 


Site powered by [ Telerom ] ,Israel - 2005